Giới thiệu
Phẩm chất CBNV DongA Bank
Cơ hội thăng tiến
Chính sách lương thưởng
Hướng dẫn ứng tuyển
Nhu cầu tuyển dụng
Đăng ký thành viên
Đăng nhập
Nhu cầu tuyển dụng

STT

Chức danh

Địa điểm làm việc

Thời gian hết hạn

1

QTRR - CV/NV Giám sát chất lượng Tín dụng

Hồ Chí Minh

31-12-2014
2

QTTH - NV Quản trị Tổng hợp

Hồ Chí Minh

31-12-2014
3

KHDN - CV Quan hệ KHDN

Tiền Giang

31-12-2014
4

QTRR - CV/NV Quản trị rủi ro thị trường

Hồ Chí Minh

31-12-2014
5

QTRR - CV/NV Giám sát phê duyệt tín dụng

Hồ Chí Minh

31-12-2014
6

QTRR - CV/NV Chính sách rủi ro tín dụng

Hồ Chí Minh

31-12-2014
7

QTRR - NV Phòng chống rửa tiền

Hồ Chí Minh

31-12-2014
8

KDNV - NV Back office

Hồ Chí Minh

31-12-2014
9

ATM/POS - NV Tiếp quỹ

Hồ Chí Minh

22-12-2014
Bản quyền © 2014 Ngân Hàng Đông Á | Email: 1900545464@dongabank.com.vn
130 Phan Đăng Lưu, P.3, Q. Phú Nhuận, Tp. HCM - Tel: (848) 39951483 - Fax: (848) 39951614 - Swift Code: EACBVNVX