Giới thiệu
Phẩm chất CBNV DongA Bank
Cơ hội thăng tiến
Chính sách lương thưởng
Hướng dẫn ứng tuyển
Nhu cầu tuyển dụng
Đăng ký thành viên
Đăng nhập
Nhu cầu tuyển dụng

STT

Chức danh

Địa điểm làm việc

Thời gian hết hạn

1

IT - NV Quản trị hệ thống

Khu vực TP Hồ Chí Minh

10-03-2015
2

KT - NV Kế toán

Tây Ninh

10-03-2015
3

KT - Giao dịch viên

Hà Nội

Hải Phòng

Thái Bình

Phú Yên

Bình Phước

10-03-2015
4

KHCN - NV Phát triển Kinh doanh

Bắc Giang

Hải Phòng

Phú Yên

Ninh Thuận

Đồng Nai

Khu vực TP Hồ Chí Minh

10-03-2015
5

TD - NV Quản lý Tín dụng

Hà Nội

Quảng Ninh

Bắc Giang

Hải Phòng

Thái Bình

Nam Định

Khánh Hòa

Bình Dương

Đồng Nai

Khu vực TP Hồ Chí Minh

10-03-2015
6

KHDN - Giám Đốc Phát triển Kinh doanh

Hồ Chí Minh

10-03-2015
7

QTRR - CV/NV Giám sát chất lượng Tín dụng

Hồ Chí Minh

10-03-2015
8

QTTH - NV Quản trị Tổng hợp

Nam Định

10-03-2015
9

KHDN - CV Quan hệ KHDN

Quảng Nam

Bình Định

Bình Phước

Đồng Nai

Bà Rịa - Vũng Tàu

Khu vực TP Hồ Chí Minh

10-03-2015
10

DVKH - NV Dịch vụ Khách hàng

Khánh Hòa

Khu vực TP Hồ Chí Minh

10-03-2015
11

QTRR - NV Kiểm soát rủi ro hoạt động

Hà Nội

Quảng Ngãi

Tây Ninh

Bà Rịa - Vũng Tàu

Khu vực TP Hồ Chí Minh

10-03-2015
12

QTRR - CV/NV Quản trị rủi ro thị trường

Hồ Chí Minh

10-03-2015
13

QTRR - CV/NV Chính sách rủi ro tín dụng

Hồ Chí Minh

10-03-2015
14

QTRR - NV Phòng chống rửa tiền

Hồ Chí Minh

10-03-2015
15

NC - Chuyên viên/ Nhân viên Nghiên Cứu

Hồ Chí Minh

10-03-2015
Bản quyền © 2014 Ngân Hàng Đông Á | Email: 1900545464@dongabank.com.vn
130 Phan Đăng Lưu, P.3, Q. Phú Nhuận, Tp. HCM - Tel: (848) 39951483 - Fax: (848) 39951614 - Swift Code: EACBVNVX